چگونه فرهنگی توانمند و همسو با فرهنگ و ارزش های مردم بسازیم؟

چگونه فرهنگی توانمند و همسو با فرهنگ و ارزش های مردم بسازیم؟

5 / 5 ( 1 رای ) یک فرهنگ توانمند، موفق و موثر باید با فرهنگ و ارزش های مردم مطابقت داشته باشد و هماهنگی مستمری با چشم انداز و اهداف سازمان ایجاد کند. همانطور که کارفرمایان در زمینه جذب و حفظ کارمندان برتر حساسیت ویژه‌ای بخرج می‌دهند، باید درباره نحوه شکل‌گیری و ایجاد...

در پینترست پین کنید