آیا رویدادهای ارتباطی زنان در حال محقق کردن برابری جنسیتی است؟

آیا رویدادهای ارتباطی زنان در حال محقق کردن برابری جنسیتی است؟

اخیرا از یک کنفرانس راجع به برابری جنسیتی زنان و مردان که برای سخنرانی در آن دعوت شده بودم، در حال برگشت به سمت خانه بودم. به دقت در حال کپی برنامه‌های کنفرانس بودم چون مادرم علاقه خاصی به ذخیره کردن آنها دارد و من می‌خواستم پسر خوبی برایش باشم و یک کپی بی‌نقص به او...

در پینترست پین کنید