چرا نیاز داریم با خطرات هوش مصنوعی مواجه شویم؟

چرا نیاز داریم با خطرات هوش مصنوعی مواجه شویم؟

ما نیاز داریم تا با خطرات هوش مصنوعی مواجه شویم، همانطور که برای مواجه شدن و ایمنی در مقابل بلایای طبیعی، این کار را انجام می‌دهیم. خطرات ایجاد شده توسط دستگاه‌های هوشمند ممکن است به زودی از تعداد زیاد خطرات ایجاد شده توسط بلایای طبیعی، عبور کنند. ده‌ها میلیارد نوع و...

در پینترست پین کنید