آیا شما باید اشتباه یک دوست در محل کار را پوشش دهید؟

آیا شما باید اشتباه یک دوست در محل کار را پوشش دهید؟

خوب است که یک دوست در محل کار داشته باشید که به شما اهمیت دهد و خیر و منفعت شما را بخواهد. حتی تحقیقات نشان داده که داشتن یک دوست در محل کار، مفید است و در انجام بهتر کارها به شما کمک خواهد کرد. مزایای داشتن یک دوست در محل کار کاملا مشخص است، اما جنبه‌های منفی آن...
۳ راه برای بهبود تصمیم‌گیری در کار و زندگی (راهنما)

۳ راه برای بهبود تصمیم‌گیری در کار و زندگی (راهنما)

برای بهبود تصمیم‌گیری، باید توانایی خود را برای پیش‌بینی (اینکه چگونه انتخاب‌های مختلف احتمال نتایج مختلف را تغییر می‌دهد) و قضاوت (اینکه هر کدام از این نتایج به چه اندازه مطلوب است) را بهبود ببخشید. در حالی که روش‌های بی‌شماری برای کار بر روی این دو مهارت وجود دارد،...

در پینترست پین کنید