مفهوم امنیت احساسی و تاثیر آن در زندگی فرد

مفهوم امنیت احساسی و تاثیر آن در زندگی فرد

امنیت احساسی نشانگر میزان ثبات احساسی یک فرد است. ناامنی احساسی یا به طور ساده‌تر ناامنی، احساس اضطراب یا ناخشنودی کلی است که ممکن است به دلیل درک شخص از آسیب پذیر بودن یا ویژگی‌های منفی خودش به وجود آمده باشد، یا احساس آسیب پذیری یا عدم ثباتی است که تصور یک شخص از...
علائم و نشانه‌هایی که بیانگر امنیت روانشناختی در فرد هستند

علائم و نشانه‌هایی که بیانگر امنیت روانشناختی در فرد هستند

همه ما در طول زندگی با افرادی مواجه شده‌ایم که از نظر احساسی افراد با ثباتی نیستند و دائما از شکست اطرافیان‌ احساس خشنودی می‌کنند. به خاطر داشته باشید که هدف منحصر به فرد هر انسانی، حل مشکلات زندگی‌اش است. برای اینکه شما بتوانید از پس حل مشکلاتتان برآیید، باید...