تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی؛ هوش مصنوعی چگونه قراردادها را تغییر می‌دهد؟

تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی؛ هوش مصنوعی چگونه قراردادها را تغییر می‌دهد؟

بستن قرارداد یک فعالیت رایج است، اما تنها بعضی از شرکت‌ها این کار را به صورت مفید و تاثیرگذار انجام می‌دهند. در واقع، تخمین زده شده که قرارداد‌های ناکارآمد، موجب از دست دادن ۵ تا ۴۰ درصد ارزش معامله‌ می‌شوند. اما اکنون، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، مانند تنظیم قرارداد با...
رتبه بندی کشورها و صنایع از نظر فناوری، داده‌ها و مهارت‌های کسب و کار

رتبه بندی کشورها و صنایع از نظر فناوری، داده‌ها و مهارت‌های کسب و کار

افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، نشان دهنده فعالیت‌های شغلی فراوان و مهارت‌های مورد نیازشان است. نتایج حاصل از پژوهش McKinsey بر روی رتبه بندی کشورها و صنایع از نظر فناوری و مهارت‌های کسب و کار، نشانگر این است که در سراسر جهان بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار در معرض خطر از...

در پینترست پین کنید